หน้าแรก  |  กระดาน php+mysql  |  กระดาน vb6+asp  |  กระดาน javascript
 
 
คำตอบที่ดีที่สุด สร้างแถบสีบนตาราง เมื่อนำ mouse เลื่อนผ่าน สร้างแถบสีบนตาราง เมื่อนำ mouse เลื่อนผ่าน
สร้างแถบสีง่ายๆ โดยใช้ css

<style type="text/css">
<!--

tr:hover td {background-color:#ffffcc;}

-->
</style>
ลำดับ  ซอร์สโค้ด
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
  
 <!doctype html>
  <html lang="en">
  <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="Generator" content="EditPlus®">
  <meta name="Author" content="">
  <meta name="Keywords" content="">
  <meta name="Description" content="">
  <title>Document</title>
  </head>
  <style type="text/css">
  <!--
 
  tr:hover td {background-color:#ffffcc;}
 
  -->
  </style>
 
 
  <body>
 
  <table width="100%">
  <tr>
  <td>row 1</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>row 2</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>row 3</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>row 4</td>
  </tr>
  </table>
 
  </body>
  </html>
 
 
 admin 22 มิถุนายน 2558 14:21:07

  ตั้งกระทู้ตอบ
รายละเอียด :
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม :
ชื่อ : * ต้องป้อน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
อักษรยืนยัน : Please reload this page again.
 
 
 
 
รับเขียนโปรแกรม PHP + MySQL โปรแกรมใช้งานจริง รับทำโปรเจค PHP รับแก้งาน PHP โปรแกรม PHP ใช้งานจริง และ โปรเจคนักศึกษา VB6 ASP